Nordeca Konsument solgt

02/01/2018

I desember 2017 ble Nordeca Konsument AS solgt til Nordic Outdoor AS. Nordeca Konsument er den delen av Nordeca som produserer og selger papirkart til konsumenter, både gjennom et bredt forhandlernett og gjennom kartbutikken.no. Selskapet selges til Nordic Outdoor som leverer jakt- og fiskeutstyr og har et stort utvalg av merkevarer innenfor denne kategorien. Selskapene har mye til felles, og vil bli en sterkere aktør i markedet gjennom denne transaksjonen.

Rammeavtale til ITC

02/01/2017

Samarbeidskonstellasjonen IT Consult, Acando og Metier vant rammeavtaler med Helseforetakenes Innkjøpsservice med  årlig verdi på 400 MNOK. Avtalen har en varighet på 2 år med mulig forlengelse i 1+1 år. Samarbeidskonstellasjonen skal til sammen dekke alle delområder på ikt-rammeavtalene. IT Consult vant avtaler i alle de fire helseregionene innenfor drift/infrastruktur, klientplattform og nettverkstjenester.

Emisjon i SubseaPartner

28/09/2016

Cinclus har i dag deltatt i en emisjon i SubseaPartner AS. SubseaPartner er et selskap som leverer dykkertjenester i ulike IMR-oppdrag lang norskekysten. Selskapet har lang erfaring fra slike operasjoner for blant annet Statoil, Kystverket og Westcon. SubseaPartners primære marked er overflatebasert luftdykking for å gjøre inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner for blant annet ilandføringsanlegg for olje og gass, rigg, havner, oljetømming av skipsvrak og lignende. I tillegg vil selskapet etablere seg som en aktør innenfor kabellegging og – vedlikehold.

For mer informasjon om selskapet se www.subseapartner.no

IT-løsninger for oljeservice

01/12/2014

IT-selskapet Proximity, som leverer softwareløsninger og applikasjoner til oljeservicebransjen, henter penger i et marked preget av nedskjæringer og kostnadskutt. Selskapet har sikret kapital for videre vekst i et marked som de mener har større behov for deres kompetanse og produkter enn noen sinne. Investeringsselskapet Cinclus og Hamningberg Holding har kjøpt aksjer og tegnet seg i en emisjon i Proximity, og eier nå selskapet sammen med gründerne Harald Gellein og Bjarte Eikås. Flere av de ansatte i Proximity var tidligere ansatt i Halliburton, men da Halliburton valgte å outsource IT-drift og utvikling valgte noen av de ansatte å starte på egenhånd. Forretningsidéen var å levere software og applikasjoner som hjelper selskaper i oljeservicebransjen til å effektivisere og kvalitetssikre både administrative og operasjonelle prosesser. Unik utviklingskompetanse og lang bransjeerfaring har gjort det mulig å utvikle software for prosjektplanlegging som gir bedre oversikt over og utnyttelse av personell og utstyr, effektivisering av produksjonsprosesser med høye krav til dokumentasjon og en egen logistikkmodul for service og vedlikehold. – Våre kunder opplever redusert antall dager fra utført arbeid til fakturering noen med så mye som 25 dager, andre har spart millionbeløp ved å få bedre oversikt over overtidsbruk for offshorepersonellet sitt.  Andre igjen kan trykke på en knapp for å få ut komplette dokumentasjonspakker etter ferdigstilt produksjon. Sånt får man fornøyde kunder av, ler Bjarte Eikås, daglig leder i Proximity. Sven Petter Omdal, er Managing Partner i Private Equity selskapet Cinclus som investerer i små og mellomstore vekstselskaper og som nå kommer direkte inn på eiersiden i Proximity. –At oljebransjen fremover vil ha økt fokus på IT som et viktig ledd i å øke effektiviteten og redusere kostnadene sine, er jeg ganske sikker på. Mitt inntrykk er at bransjen ligger litt etter og har en jobb å gjøre på software og systemer som kan effektivisere administrative og operasjonelle prosesser, sier Omdal. –Det at Cinclus og Hamningberg nå kommer inn på eiersiden gjør at selskapet er bedre rustet for videre vekst og kan nå ut til en bredere kundekrets. Vi gleder oss til fortsettelsen og til være en bidragsyter til en mer effektiv oljeservicebransje, avslutter Bjarte Eikås. For mer informasjon kontakt Bjarte Eikås, daglig leder i Proximity Tel: +47 913 53 584

123