LOOP kontrakt for Well

02/10/2013

Well Innovations har signert en kontrakt med Statoil Tecnology Invest for utvikling av et Heavy Duty electrical Release Tool. Fra selskapets hjemmesider:

Well Innovation is pleased to announce that we have signed a contract with Statoil Technology Invest.

The objective of this project is to develop and qualify a heavy duty electrical release tool, the Heavy Duty electrical Release Tool (HDRT), for mechanical wireline operations. Tool strings getting stuck in the wells is a frequent and costly complication in well intervention operations. Implementation of the HDRT has potential to significantly reduce the consequences and cost related to such stuck tool string situations. The HDRT is a potential enabler to expand the service range available with mechanical wireline to include tasks currently requiring more costly intervention methods.

BP Norge kontrakt for Well

22/05/2013

Well Innovation har fått oppdrag fra BP Norge om utvikling av innovativ ny teknologi innenfor «plug and abandonment».

Partnerskap mellom Well og Baker Huges

10/05/2013

Fra selskapets hjemmesider:

Well Innovation is pleased to announce that we have established a partnership with Baker Hughes Incorporated.

The cooperation is related to further development and manufacturing of additional functions to Baker Hughes’ TeleCoil system.

“The patented Baker Hughes TeleCoil system offers real-time downhole information, maximizing the efficiency of virtually any coiled-tubing (CT) operation.”

For video and more information about Baker Hughes’ TeleCoil System please click here.

Baker Hughes is a highly valued service company in the Oil- and Gas Industry and we are looking forward to the cooperation.

ITC forenkler hverdagen

11/12/2012

Stortingets administrasjon og IT Consult AS har inngått avtale om å levere IT brukerstøtte til Stortingets mobile PC brukere.

Stortingets 169 representanter og øvrige administrative ansatte med mobilt kontor, skal fremover få hjelp av IT Consult når de står fast med sine PC problemer. Leveransen skal sikre at de i overkant 400 brukerne har tilgang til konsistent brukerstøtte av høy kvalitet og med god tilgjengelighet, og vil således bidra til å legge forholdene til rette for at Stortingsrepresentantene kan utføre det verv de er valgt til å ivareta.

IT er i dag en del av de flestes arbeidshverdag, og det er viktig at IT verktøyene understøtter arbeidsplassens kjerneoppgaver, mål og strategier. Den viktigste oppgaven til Stortingets administrasjon er å legge forholdene til rette for Stortingsrepresentantene, noe som betyr at gode verktøy av høy kvalitet blir sentralt. Dagens teknologi muliggjør høy grad av mobilitet, noe som setter brukerne i stand til å jobbe uavhengig av tid og sted, dermed blir det også svært viktig med lett tilgjengelig støtte fra IT konsulenter som har lang og bred erfaring med å løse feil uten å være til stede fysisk.

IT Consult har lang erfaring med denne type tjenester gjennom flere års leveranser til store og små norske og internasjonale bedrifter. IT Consults brukerstøttetjeneste (ITC Support Desk) er lokalisert i Porsgrunn, og denne avtalen er en viktig milepæl i selskapets og regionens satsning på dette området.

123