Om Cinclus

Cinclus ble etablert i 2006 for å gjøre investeringer i små og mellomstore bedrifter i Norden. I dette segmentet er det få profesjonelle investormiljøer og dermed begrenset adgang til vekstkapital. Vi så betydelig muligheter for meravkastning for våre investorer gjennom å plukke de beste selskapene og tilføre dem vekstkapital og kompetanse.

Siden oppstarten har Cinclus opparbeidet seg en posisjon som attraktiv forvalter for sine investorer og en attraktiv eier å ha på laget for våre porteføljeselskaper. Formelen er enkel; Aktivt eierskap, sterkt engasjement, ydmykhet for at det å skape verdier er noe man gjør sammen og at porteføljeselskap, investorer og forvalter deler samme mål.