Filosofi

Cinclus ønsker i hovedsak å delta i emisjoner, og ikke aksjekjøp, fordi vi vet at selskaper i dette segmentet trenger tilførsel av kapital for å vokse. I tillegg ønsker vi å ha med gründere og ledelsen på reisen sammen med oss, både hva gjelder å bidra til veksten og oppnå en høy avkastning på sin investering.

Cinclus er engasjerte og aktive eiere som bidrar gjennom styrearbeid, strategiprosesser og i mer operasjonelle prosjekter ved behov. Cinclus ønsker alltid å være representert i styret og vil ha fokus på verdiutvikling gjennom vekst i omsetning og resultat, operasjonelle forbedringer og optimalisere finansiering.

Vi har et mål om å bli oppfattet som en eier som er tillitsfull, forutsigbar og med respekt for andres kompetanse og penger.