Nordeca Konsument

Investeringstidspunkt

Juni 2008

Solgt

Desember 2017

Eierandel

75%

Well Startup 1 AS

Bransje

Brønnteknologi

Investeringstidspunkt

Juni 2012

Solgt

Mai 2015

Eierandel

52%

Well Innovation Machining AS

Bransje

Oljeservice - maskinering

Investeringstidspunkt

April 2010

Solgt

Oktober 2015

Eierandel

52%

ITC Applications AS

Bransje

IT - applikasjonsutvikling

Investeringstidspunkt

Januar 2012

Solgt

November 2018

Eierandel

73%

Riise Underwater Engineering AS

Bransje

Subseaselskap som leverer dykker- og ROVtjenester

Investeringstidspunkt

Desember 2007

Solgt

Desember 2010

Eierandel

49%