Nordeca

Nordeca leverer geografiske informasjonstjenester, GIS rådgivning og et vidt spekter av geografiske produkter og tjenester. Insight som er et av selskapets produkter er et beslutningsstøtteverktøy som visualiserer geografisk plassert informasjon som eiendomsdata, befolkningsdata, kunder, konkurrenter osv., og som meget raskt kan levere analyser kundene trenger i sine virksomheter. Selskapet er leverandør av geografiske produkter og tjenester til private virksomheter innen bransjer som telecom, energi, varehandel, eiendom samt offentlige aktører som politi, forsvar, kommuner og offentlig forvaltning. Selskapet har ca 20 ansatte og har hovedkontor på Lysaker.