Well Innovation

Cinclus deltok i april 2010 i en emisjon i Well Innovation  og Well Innovations Machining AS gjennom Well Innovation Holding.

Well Innovation er et selskap som utvikler, designer, tester og produserer verktøy til bruk i brønnintervensjon og -kompletering. Kundene er internasjonale operatørselskap og større oljeservice- og brønnteknologiselskaper.

Selskapene har hovedkontor i Stavanger og har til sammen 40 ansatte.