Portefølje

Cinclus portefølje

Vi er stolte av selskapene vi har investert i, både de vi eier og har eid. Fellesnevneren for alle porteføljeselskapene våre er at de har ambisiøse målsetninger og gode forutsetninger for å nå disse. Med Cinclus på laget har selskapene fått en aktiv og engasjert eier som bidrar til verdiutviklingen med både kapital og kompetanse.

Les mer
Team

Hvem er Cinclus?

I Cinclus er vi opptatt av å bygge team, gode team! De ansatte hos oss har bred finansiell kompetanse, men har også erfaring fra å bygge selskaper i vekst og vet hva som kreves for å realisere mål. Vi har tilsammen mange års erfaring med private equity, oppkjøp, finansiering, styrearbeid, strategiprosesser og organisasjonsutvikling.

Les mer
Om Cinclus

Investeringskriterier

Cinclus investerer i små og mellomstore bedrifter med ambisjoner om å vokse. Hovedfokus er innenfor leverandørindustrien til olje, gass og øvrig energi, men vi vurderer også  selskap i andre bransjer. Selskapene må ha kommet lengre enn til idéstadiet, Cinclus vil være med å investere i vekst for selskapet som allerede har en posisjon i sitt marked. Eier eller leder du et selskap som trenger nye eiere?

Les mer
Om Cinclus

Investeringsfilosofi

Cinclus er opptatt av å bygge team, også på eiersiden, og derfor investerer vi gjerne sammen med andre, enten det er grundere, tidligere eire, ledelsen eller andre. Vi er fleksible med tanke på eierandel, men vil alltid være representert i styret. Dersom selskapene bare er interessert i kapital er ikke Cinclus rette eier. Vi vil være med å bidra til veksten!

Les mer